Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/BC -UBND 09/11/2023 BÁO CÁO Phương án chuyển đổi vị trí công tác công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về
33/BC-UBND 30/06/2023 BÁO CÁO Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lượt xem: 100
Tải về
62/BC -UBND 11/11/2023 BÁO CÁO Kết quả công tác PBGDPL, HGCS và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 31
Tải về
58/BC -UBND 07/11/2023 Báo cáo tổng kết sản xuất vụ Xuân 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân 2024
Lượt xem: 46
Tải về
35/BC-UBND 10/07/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023.
Lượt xem: 79
Tải về
11/TB-UBND 08/07/2023 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý II năm 2023 xã Hải Anh
Lượt xem: 83
Tải về
11/TB-UBND 08/07/2023 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý II năm 2023 xã Hải Anh
Lượt xem: 90
Tải về
12/TB-UBND 08/07/2023 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 xã Hải Anh
Lượt xem: 91
Tải về
danh sách trích ngang 22/03/2023 TRÍCH NGANG NGƯỜI ĐỀ NGHỊ HƯỞNG PHỤ CẤP KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
Lượt xem: 123
Tải về
178/TTr-UBND 20/12/2023 TỜ TRÌNH Về việc xếp hưởng phụ cấp người hoạt động không chuyên trách
Lượt xem: 22
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Anh
Địa chỉ : UBND xã Hải Anh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaianh.hhu@namdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Quang Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang