Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
111/QĐ -UBND 03/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế xã Hải Anh.
Lượt xem: 54
Tải về
112/QĐ- BCĐ 03/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế xã Hải Anh.
Lượt xem: 53
Tải về
110A/QĐ -UBND 02/10/2023 Quyết định hỗ trợ mô hình trồng lúa giống Hương Cốm 4 vụ chiêm 2024
Lượt xem: 79
Tải về
02/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 113
Tải về
134/QĐ-UBND 14/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Hải Anh
Lượt xem: 134
Tải về
94/QĐ-UBND 08/07/2023 Quyết định của UBND xã Hải Anh về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022
Lượt xem: 103
Tải về
155/QĐ-UBND 22/12/2023 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2023
Lượt xem: 40
Tải về
162/QĐ -UBND 30/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về
50/QĐ-BCĐ 15/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xã Hải Anh
Lượt xem: 126
Tải về
03/QĐ-UBND 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Hải Anh.
Lượt xem: 15
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Anh
Địa chỉ : UBND xã Hải Anh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaianh.hhu@namdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Quang Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang