Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
151/QĐ - UBND 27/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 79
Tải về
09/KH - UBND 08/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Lượt xem: 87
Tải về
41/QĐ - UBND 19/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2023
Lượt xem: 107
Tải về
10/KH- HĐTĐKT 08/02/2023 KẾ HOẠCH Công tác thi đua khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 62
Tải về
kèm QĐ số 44/QĐ - UBND 08/02/2023 QUY CHẾ Hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã Hải Anh (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND xã Hải Anh)
Lượt xem: 71
Tải về
Số 44/QĐ - UBND 08/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã Hải Anh.
Lượt xem: 68
Tải về
Số 46/QĐ - UBND 08/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đẩy mạnh Cải cách hành chính xã Hải Anh
Lượt xem: 81
Tải về
41/QĐ - UBND 01/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã Hải Anh
Lượt xem: 76
Tải về
09/TB - HĐTĐKT 01/07/2021 THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã Hải Anh
Lượt xem: 57
Tải về
Số: 09/QĐ - UBND 12/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Hải Anh.
Lượt xem: 61
Tải về
123456
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Anh
Địa chỉ : UBND xã Hải Anh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaianh.hhu@namdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Quang Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang