Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04A/TB-UBND 10/04/2021 THÔNG BÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021 XÃ HẢI ANH
Lượt xem: 244
Tải về
10/TB-UBND 10/07/2021 THÔNG BÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰ HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021 XÃ HẢI ANH
Lượt xem: 298
Tải về
11/TB-UBND. 10/07/2021 THÔNG BÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 XÃ HẢI ANH
Lượt xem: 241
Tải về
45A/QĐ-UBND 08/07/2020 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019
Lượt xem: 376
Tải về
02/QĐ-UBND 02/01/2021 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
Lượt xem: 221
Tải về
73B/QĐ-UBND 28/12/2019 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020
Lượt xem: 313
Tải về
62A/QĐ-UBND 26/07/2021 CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH XÃ HẢI ANH NĂM 2020
Lượt xem: 187
Tải về
21/UB-UBND 10/10/2021 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI ANH CÔNG KHAI SỐ LIỆU THU,CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021
Lượt xem: 162
Tải về
02/TB-UBND 10/01/2022 THÔNG BÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
Lượt xem: 189
Tải về
01/TB-UBND 10/01/2022 CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2021
Lượt xem: 199
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Anh
Địa chỉ : UBND xã Hải Anh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaianh.hhu@namdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Quang Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang