Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
129/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc ban hành danh mục hồ sơ năm 2022
Lượt xem: 160
Tải về
06/KH - UBND 13/01/2023 KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về
01/DM - UBND 10/01/2023 Bảng danh mục thủ tục hành chính
Lượt xem: 35
Tải về
62/BC -UBND 11/11/2023 BÁO CÁO Kết quả công tác PBGDPL, HGCS và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 31
Tải về
11/TB-UBND 08/07/2023 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý II năm 2023 xã Hải Anh
Lượt xem: 90
Tải về
146/QĐ-UBND 27/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc UBND xã Hải Anh.
Lượt xem: 29
Tải về
02/TB - UBND 09/02/2023 Thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng
Lượt xem: 77
Tải về
kèm theo Kế hoạch số 25/KH-UBND 27/12/2022 PHỤ LỤC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ HẢI ANH NĂM 2023 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 25 /KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Hải Anh )
Lượt xem: 73
Tải về
27/KH-UBND 27/12/2022 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số xã Hải Anh năm 2023
Lượt xem: 115
Tải về
03/CV-UBND 01/04/2019 Về việc đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 521
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Anh
Địa chỉ : UBND xã Hải Anh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaianh.hhu@namdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Quang Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang