Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/TB -UBND 10/10/2023 Thông báo về việc công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã
Lượt xem: 73
Tải về
59/BC -UBND 09/11/2023 BÁO CÁO Phương án chuyển đổi vị trí công tác công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về
11727/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 398 lô đất tại 22 xã; 14 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh, 01 lô tại khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng tại huyện Hải Hậu
Lượt xem: 133
Tải về
35/BC-UBND 10/07/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023.
Lượt xem: 79
Tải về
03/TB - UBND 10/02/2023 Thông báo về việc tập trung chỉ đạo gieo cấy lúa Xuân
Lượt xem: 83
Tải về
26/KH-UBND 27/12/2022 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Hải Anh năm 2023
Lượt xem: 106
Tải về
02/QĐ-UBND 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Hải Anh.
Lượt xem: 22
Tải về
01/QĐ-UBND 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2024
Lượt xem: 43
Tải về
04/QĐ - UBND 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân xã năm 2024
Lượt xem: 36
Tải về
84/BC -UBND 27/12/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Công tác Cải cách hành chính năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 41
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Anh
Địa chỉ : UBND xã Hải Anh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaianh.hhu@namdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Quang Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang