Tổng số: 124
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
134/QĐ-UBND 14/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Hải Anh
Lượt xem: 3
Tải về
146/QĐ-UBND 27/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc UBND xã Hải Anh.
Lượt xem: 3
Tải về
01/NQ-UBND 13/01/2023 Nội quy tiếp công dân và phòng tiếp công dân
Lượt xem: 13
Tải về
62/BC -UBND 11/11/2023 BÁO CÁO Kết quả công tác PBGDPL, HGCS và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 8
Tải về
01/DM - UBND 10/01/2023 Bảng danh mục thủ tục hành chính
Lượt xem: 7
Tải về
8A/TB-UBND 05/04/2023 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý I năm 2023 xã Hải Anh
Lượt xem: 9
Tải về
14A/TB-UBND 10/10/2023 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý III năm 2023 xã Hải Anh
Lượt xem: 7
Tải về
59/BC -UBND 09/11/2023 BÁO CÁO Phương án chuyển đổi vị trí công tác công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 14
Tải về
15/TB-UBND 07/11/2023 Thông báo về việc thẩm định xóm NTM kiểu mẫu năm 2022
Lượt xem: 18
Tải về
58/BC -UBND 07/11/2023 Báo cáo tổng kết sản xuất vụ Xuân 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân 2024
Lượt xem: 18
Tải về
12345678910...