Thông báo về việc thanh toán các khoản đóng góp và giá thóc vụ Chiêm năm 2019
Lượt xem: 814

-         Căn cứ Luật ngân sách được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015.

-         Căn cứ  đề án thu gom xử lý rác thải, đề án xây dựng đường giao thông nội đồng và đề án thu đóng góp xây dựng trường học giai đoạn 2019 – 2021 đã được thông qua ở các cơ sở.

-         Căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc thu quỹ đất công của xã

Ủy ban nhân dân xã Hải Anh thông báo các khoản thu vụ chiêm năm 2019 cụ thể như sau.

A. CÁC KHOẢN THU (Gồm 5 khoản)

1) Thu đóng góp xây dựng đường nội đồng theo tiêu chí NTM: Thu 50.000đ/1sào ruộng tiêu chuẩn.

2) Thu đấu thầu ruộng công điền: (Thu 60% sản lượng khoán cả năm).

3) Thu qũy phòng chống thiên tai: thu 15.000 đồng/1 lao động.

Độ tuổi: - Nam: từ 18 tuổi đến hết 60 tuổi.

              - Nữ: từ 18 tuổi đến hết 55 tuổi.

4) Thu đóng góp xây dựng trường học: Thu 30.000đ/khẩu.

     Độ tuổi: - Nam từ 1 đến hết 60 tuổi.

                   - Nữ từ 1 đến hết 55 tuổi.

5) Thu gom và xử lý rác thải: thu 6.000 đồng /1 khẩu/ 1 tháng.

B – VỀ GIÁ THÓC:

1. Thu ruộng đấu thầu: thu 6.500 đồng/1kg

Ủy ban nhân dân xã Hải Anh thông báo cho các gia đình chủ động chuẩn bị phần thanh toán, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu giao nộp cho nhà nước và tập thể xong trước ngày 25/6/2019
              

II- Thời gian thanh toán – giao nộp:

- Từ ngày 19 đến ngày 21/6/2019 các ông, bà Trưởng xóm chuyển phiếu thông báo đến các hộ gia đình để các hộ nắm được các khoản giao nộp để chủ động thanh toán.

- Từ ngày 22/6 đến ngày 24/6/2019 các hộ mang theo phiếu thông báo đến nhà văn hóa xóm để thanh toán giao nộp. Kết thúc việc thanh toán giao nộp các khoản đóng góp vụ mùa xong trước ngày 26/6/2019.

Yêu cầu các Ông, Bà Trưởng xóm, Phó trưởng xóm triển khai đôn đốc thực hiện theo đúng kế hoạch, thời gian. Các hộ gia đình nhận được phiếu thông báo các khoản thu, chủ động thanh toán trực tiếp cho Trưởng xóm đúng thời gian, địa điểm UBND xã quy định. Việc hoàn thành các khoản đóng góp với Nhà nước – địa phương của các hộ là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân là thực hiện tốt tiêu chí gia đình có nếp sống văn hóa, gia đình đạt gia đình Nông thôn mới, góp phần xây dựng xóm, xã đạt đơn vị Nông thôn mới bền vững và nâng cao.

Trên đây là thông báo của Ủy ban nhân dân xã  về việc thu các khoản đóng góp vụ chiêm năm 2019. Đề nghị các cơ sở và toàn thể nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện thông báo này.ỦY BAN NHÂN DÂN Xà
image advertisement

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 1 005
  • Tất cả: 99199
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Anh
Địa chỉ : UBND xã Hải Anh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaianh.hhu@namdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Quang Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang