Kế hoạch Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 34/BC-UBND
Ngày ban hành 09/08/2023
Ngày hiệu lực 09/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành Ủy ban nhân dân xã Hải Anh
Lĩnh vực Địa chính - NTM
Người ký duyệt Lưu Văn Tình
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-XD-NTM-nang-cao-kieu-mau-nam-20_20230815_0001.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Anh
Địa chỉ : UBND xã Hải Anh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaianh.hhu@namdinh.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Quang Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang